De vraag die mijn leven voor goed zou veranderen…

” Wat zou jij jezelf gunnen als je echt maar dan ook echt van jezelf zou houden?”

Bij mij was het antwoord: ” Alle ruimte en vrijheid die ik nodig heb om helemaal mezelf te kunnen zijn”

Alleen al door dit voor mezelf helder te krijgen en tot in het diepste van mijn ziel te voelen hoe belangrijk dit voor mij was om me te kunnen ontplooien en in rust en vreugde te kunnen leven en zelfs te mogen genieten van dat leven, was voldoende om een toen nog onzichtbare beweging op gang te zetten…

Zo subtiel, langzaam groeiend, kansen naar mij toetrekkend die me konden helpen om dit ook echt te kunnen toelaten in mijn leven… Mijn magneet ging steeds meer die dingen aantrekken die echt bij mij pasten.

En ja, soms is het dan ook nodig dat je dingen, mensen, overtuigingen, (schijn)veiligheden durft loslaten, en stappen gaat zetten die anders zijn dan wat je tot nu toe deed…

Niet als verzet, als tegenreactie, met afkeuring of afwijzing, gewoon op natuurlijke wijze gepaard gaand met de verandering van de polariteit van je magneet…

” Wat zou jij jezelf gunnen als je echt, maar dan ook echt van jezelf zou houden?”