De stem van angst denkt in goed en slecht, die van liefde in eenheid.
De stem van angst zaait verdeeldheid, die van liefde brengt verbinding.
De stem van angst denkt in tekorten, die van liefde in overvloed.
De stem van angst creëert schuld en schaamte, die van liefde diepe compassie en vergeving.
De stem van angst doet je geloven dat je meer of minder bent dan een ander, de stem van liefde focust zich op ieders waarde.
De stem van angst wil je houden waar je bent of terugleiden naar het verleden, de stem van liefde stimuleert je tot groei.
De stem van angst doet je te pas en te onpas afwijken in gedachten naar verleden en toekomst, de stem van liefde maakt je bewust van het nu.
De stem van angst focust op verschillen, de stem van liefde legt verbinding bloot.
De stem van angst denkt in pro’s en contra’s, de stem van liefde ziet alleen maar eenheid.
De stem van angst vertelt je dat je moet strijden of zwoegen om ergens te geraken, de stem van liefde moedigt je aan tot overgave en meegaan met de flow.
De stem van angst wil presteren, de stem van liefde IS…
De stem van angst voedt controle, die van liefde voedt vrijheid.
De stem van angst denkt in gevaar, die van liefde helpt je veiligheid vinden.
De stem van angst maakt je wijs dat je er alleen voor staat, die van liefde laat je voelen dat er zoveel ondersteuning voor je is.
De stem van angst wil gelijk hebben, de stem van liefde verlangt geluk voor eenieder.
De stem van angst maakt je kleiner of groter dan je bent, de stem van liefde brengt je kracht.
De stem van angst ziet overal reden tot wantrouwen, de stem van liefde brengt steeds meer vertrouwen.
De stem van angst houdt je vast in een negatieve energetische spiraal, de stem van liefde verhoogt jouw trilling en die om je heen.
De stem van angst focust op alles wat niet naar wens is, de stem van liefde focust op wat er al wel is.
De stem van angst doet je denken dat je machteloos bent, die van liefde geeft je de moed om in je kracht te staan.
De stem van angst wil straf en beloning, de stem van liefde stimuleert groei door compassie en vergeving.
De stem van angst houdt je gevangen, die van liefde bevrijdt je…

 Is de stem van angst dan slecht en de stem van liefde goed?

 De angst wil je dat graag doen geloven ja 😉

 Wat als het enige wat angst echt nodig heeft zou zijn dat ze liefde mag voelen? Dat ze gehoord wordt en bestaansrecht krijgt als een volwaardig onderdeel van het geheel? Dat ze niet bestrijd of vernietigd moet worden, maar gewoon op een andere manier benaderd? 

 Wat als de angst uit het hoekje van “slecht” mag kruipen en volop in het licht van liefde mag gaan staan?

Wat als je voor al die dingen waar je zoveel pijn, verdriet, angst of boosheid om voelde gewoon even erkenning zou mogen krijgen? Misschien wat extra inzichten waarom het voor jou zo heftig was en je samen met je angst een nieuwe weg zou mogen bewandelen?

 Niet meer trekken en sleuren…
Niet meer onderdrukken en veroordelen…
Gewoon vol compassie en met liefde haar bestaan erkennen en samen op zoek gaan naar de meest ideale aanpak om ondanks haar aanwezigheid toch zachtjes in beweging te komen in de richting van waar liefde je naar toe wil laten wandelen…

Ware vrede begint daar…
op die plek waar jij helemaal mag zijn wie je bent, en beide krachten gehoord worden en naar waarde geschat worden: angst en liefde.

 Want hoe hard je ook je best zal doen, je zal geen van beiden zomaar uit je leven kunnen verwijderen,… je kan ze wel zo leren samenwerken dat ze beiden voedend worden voor je…

Eer je angst in liefde, ze heeft je vaak gered van gevaar en heeft je helpen overleven…

Eer de liefde in jou en durf haar weer maximaal ontvangen ook al deed je heel wat dingen die je liever niet deed wel of dingen die je wel wilde doen niet vanuit angst… 

Zodra ze gaan samenwerken deze 2 drijfveren die we in een duale wereld tot nu nodig hadden om te kunnen leven, dan zullen we de tweedracht kunnen overstijgen en is alles wat overblijft universele liefde en licht…

Hoe is jouw relatie met angst en liefde op dit moment?

liefs

Jana

 

Wil je ontdekken hoe ook angst weer met meer liefde kan benaderd worden?