blog Jana Schoefs

Vergeving is één van de krachtigste sleutels naar vrijheid die ik ooit tegenkwam.

Het gaat zoveel dieper dan je in eerste instantie denken zou.

Het heeft niets te maken met “ het is helemaal oké wat ik of jij hier deed, we sluiten onze ogen ervoor, bedekken het met de mantel der liefde en we doen gewoon lekker verder zoals we het altijd al deden”, het is ook niet “ ik zie alleen maar het mooie in jou of mij en sluit mijn ogen voor alles wat niet oké voelt”

Bewustwording

Nee, vergeving is de diepe bewustwording van het feit dat wat gebeurde door jou of andermans toedoen, gedeeltelijk te maken had met een gebrek aan vaardigheden, impulsief en onbewust handelen vanuit overlevingsmechanismes en vooral vanuit on-bewustzijn van de werking van één van de grootste natuurwetten op aarde : de wet van aantrekking. 

Mechanismes in werking in de ander EN in jezelf!

Niet bewust van de onderliggende patronen, angsten, gevoelens, overtuigingen die misschien zelfs zo diep verborgen liggen dat je ze zelfs niet eens meer bewust opmerk.

Maar je krijgt ze wel terug gespiegeld in de “realiteit” om je heen. Energie en de wet van aantrekking kan je nu eenmaal niet zomaar even uitzetten, ze doen wat ze te doen hebben.

Planeet van de vrije keuze

Wat je ook bent gaan geloven, je hebt een keuze over hoe je ergens op kan reageren, hoe je naar iets wenst te kijken en wat je er verder mee wenst te doen.

Kiezen voor bewustzijn is bereid zijn om je eigen verantwoordelijkheid voor het aandeel van wat er gebeurt in je leven te kunnen en willen opnemen, zonder lading van schuld en schaamte.

Eén van de moeilijkste confrontaties met de realiteit die ik mocht leren ervaren!

Soms een pittige uitdaging

Want, doe het maar eens als je je jarenlang onderdrukt en tekortgedaan hebt gevoeld, telkens opnieuw die pijn, teleurstelling, verdriet, onmacht ervaren. Vaak zelfs op verschillende lagen in je leven.

Misschien was je al wel in staat om mild te zijn voor de ander en was je streng voor jezelf omdat je bepaalde dingen niet kon voorkomen. Misschien was je streng of bang voor de ander en werd jouw beeld over die ander steeds gekleurder. Het gedrag versmolt steeds meer met de persoon en in jouw hoofd “IS… zus of zo.”

Inspiratie

Jaren geleden las ik ooit in een boek van Thich Nhat Hanh iets in de trend van “dat als een ander zich gedraagt op een manier die jij als schadelijk ervaart en hij slaagt er niet in om dat gedrag te wijzigen, dat het niet alleen die persoon zelf is die er niet in slaagde, maar dat ook de andere partij er niet in geslaagd was om het patroon te doorbreken.” 

Het raakte me diep, ik “snapte” het niet volledig maar voelde wel dat iets in mij deze waarheid herkende.

Net als een passage uit een boek over de Inka’s waar het ging over hun rechtssysteem waarbij bij een misdrijf beide partijen voor het tribunaal verschenen en dat beiden ter verantwoording werden geroepen om er hun eigen aandeel in te zien en van daaruit het “destructieve patroon” konden doorbreken.

Ook deze kwam diep binnen en vergrootte de herinnering in mezelf.

Een derde passage was in een artikel over een Afrikaanse stam waar bij misdaden de persoon die deze misdaad bedreven had, niet veroordeeld werd maar wel voor het ganse dorp moest verschijnen en in een cirkel ging staan waarbij alle omstaanders deze persoon voorvallen bleven aanmoedigen om zich weer te herinneren wie hij was in essentie ( ik hoorde er twee varianten over: 1 er werden verhalen verteld die de ander weer hielpen herinneren aan zijn Goddelijke kern en inherente “goedheid”  en 2 dat zijn “levenslied” gezongen werd waardoor hij hetzelfde resultaat bereikte)

Ook deze kwam diep, diep binnen.

Van herinneren naar handelen

Ik voelde de waarheid, probeerde hem toe te passen, maar lang niet op de juiste manier.

Deze manier van werken kan pas echt werken als je bereid bent om het “schuld” denken los te laten en weer puur de realiteit durft gaan bekijken als wat ze is : ENERGIE in beweging, in verschillende vormen, in wisselwerking met andere energieën…

Als je vanuit je hoofd gaat bedenken dat je mild moet zijn voor de ander en hem of haar moet vergeven omdat je anders niet vrij kan zijn, ben je iets aan het forceren.

Je gaat voorbij aan een heel belangrijke factor van diepe erkenning en dus acceptatie van dat wat IS op dit moment.

– Jouw pijn en die van de ander

– Jouw verantwoordelijkheid en die van de ander

– Jouw onbewuste overtuigingen en patronen die tot onbewuste handelingen leiden en die van de ander

– …

Vrij van schulddenken!

Door deze stap over te slaan ga je gewoon doen wat je denkt dat je moet doen en wordt het een goedbedoeld kunstje, dat zich uiteindelijk tegen je zal keren.

Een nieuwe aanpak

Als je het ECHT begrepen hebt waar het over gaat ga je niet in eerste instantie je gedrag naar de buitenwereld toe aanpassen, je gaat dan als eerste stap met je aandacht naar binnen.

– Voelen wat er gevoeld wordt

– Observeren welke gedachten, overtuigingen, gedragingen er actief zijn.

– Bewust de energie observerend die daardoor wordt uitgestraald en langzaam tot inzichten en begrip komen over de wisselwerking tussen wat er daar vanbinnen gebeurt en wat je buiten je ziet afspelen.

Uit ervaring weet ik dat deze houding best wel wat mildheid, compassie en VERGEVING vraagt, van jezelf. 

Dat je het niet eerder zag, dat je er zolang in meeging, dat je jezelf zolang negeerde, dat je een ander zolang de toestemming gaf om over je grenzen te gaan, dat je zolang jezelf op de laatste plaats liet komen, dat dat een impact had op jezelf EN de ander,…

Vergeving

Neem het van me aan dat als eerste stap die gigantisch belangrijk is als je bereid bent om echt eerlijk naar de realiteit te kijken op een manier die je nooit eerder deed, VERGEVING een onmisbaar ingrediënt is dat wonderen doet!

Als je daar meer over wil weten kan je je misschien ook eens verdiepen in Hooponopono een heerlijke levenswijze overgewaaid uit Hawaï.

Als je op deze manier met vergeven aan de slag gaat, bevrijd jezelf van vaak eeuwenoude diepgewortelde patronen die onbewust jouw energie beïnvloedden en allerlei dingen in je leven naar je toe trok die je eigenlijk echt niet wilde ervaren.

Nog wat voorbeelden 

Een heel praktisch voorbeeld van hoe krachtig overtuigingen en vasthouden aan pijn of schade berokkend uit het verleden kunnen zijn is bv de selffulfilling prophecy die je krijgt als je bv als leerkracht een “ stempel van onhandelbaar” zet op een bepaalde leerling, je zal deze beginnen bekijken vanuit deze bril, steeds meer verwachtend dat die zich zal gedragen zoals je bang bent dat die zich zal gedragen, waardoor de ander vanuit deze wisselwerking en eigen onderliggende processen gewoon veel meer de kans zal hebben om deze verwachtingen te gaan vervullen… Patronen worden door beide partijen in stand gehouden en verergeren tot er een breekpunt komt en één van beide partijen uit deze dynamiek stapt. Dan kunnen situaties soms vliegensvlug veranderen. In deze situatie kan je leerkracht vervangen door gelijk welke andere persoon in wisselwerking met een andere persoon!

Je zal misschien ook al wel eens ervaren hebben dat je zelf in de nabijheid van bepaalde personen, waarvan je denkt dat ze bepaalde eigenschappen van jou minder leuk vinden, zo je best gaat doen, misschien zelfs verwacht dat er opmerkingen zullen komen dat je soms op onbegrijpelijke manier je ook zo gaat gedragen waar jullie beiden zo bang voor waren dat je zou doen? En de opmerkingen er als vanzelfsprekend weer zijn! Deze wisselwerking merk je bijvoorbeeld ook heel makkelijk op in verband met je eigen kinderen. Precies bij die personen waar ze het best niet zouden doen, gedragen ze zich zus of zo 😉

Nieuwe start op elk moment

Vergeving is eigenlijk op een heel bewuste manier uit een onbewust spel stappen en elke NU weer als een hele nieuwe start kunnen zien. Stoppen met de zware energie en beperkingen met je mee te blijven zeulen, het voorval verwerken en er je eigen conclusies uittrekken over wat je vanaf NU kan veranderen in je eigen energie, overtuigingen, verwachtingen, gedrag, focus, taalgebruik,…

Heel liefdevol een respectvol naar jezelf toe, bereid om jezelf bij te staan door dik en dun en van daaruit het contact met de ander aangaan. Niet langer verwachtend dat het nu eenmaal is zoals het is, want ik ben zus of zo en jij bent zus of zo. De stempels durven loslaten, diep rouwen om de pijn en vanuit begrip voor het menszijn van alle partijen weer bereid staan om open te staan voor de bron in allen.

Vergeving als opstapje naar EENHEID.

Zoveel meer dan een hoopje loze woorden en goedbedoelde maar lege daden.

Heb je nood aan wat ondersteuning van je energie?

Alles begint bij jezelf en soms kunnen we een steuntje in de rug goed gebruiken. Op woensdag 24 maart start er een 7 weken lange energiesessies, die ik mag verzorgen samen met mijn lieve partner en soulmate.

Een unieke gelegenheid om jezelf even in alle zachtheid en compassie bewust te worden van de energie in e om je heen.