Over mij

  • Ondersteuning voor jouw bewustzijns- en transformatieprocessen als gevoelige ziel
  • Aanreiken van de juiste tools en inzichten om zelf je eigen stressniveau, gedachten en gevoelens te reguleren.
  • Praktische begeleiding om je een ontspannen en bewuste levensstijl eigen te maken
  • Energetische en emotionele ondersteuning bij diepe transformatieprocessen en trauma-release.
  • Ondersteuning bij het anders omgaan met emoties en gedachten zodat gepieker en onderdrukte emoties niet langer je leven bepalen
  • Sensitieve ontwikkeling en verfijning van het subtiel energiebewustzijn ( sensisea)
  • Ondersteuning bij je unieke zoektocht naar doorleefde spiritualiteit
  • Ondersteuning bij het bewust en bezield ondernemen

 

Een hele evolutie en groeiend aanbod 

Door de jaren heen mocht ik me steeds meer specialiseren in allerlei vormen van emotionele, mentale, communicatieve, lichamelijke en energetische ondersteuning van gevoelige, bewuste zielen.

Eerst was er een louter individueel aanbod. Dit evolueerde steeds meer naar werken met groepen. Ook het geven van lezingen en cursussen, werden een vaste waarde. En een paar jaar geleden kwam er ook een uitgebreid online aanbod bij.
 

Ondersteuning voor thuis, die het integreren makkelijker maakt in je dagelijkse leven 

 eHet online aanbod biedt gigantisch veel voordelen vermits het nu eindelijk de zo verlangde begeleiding aan huis kan voorzien. De cursussen zijn eenvoudig en stapsgewijs opgebouwd. Je vindt er tal van handige opdrachten voor thuis, meditaties en praktische oefeningen, die je zelf mag leren inplannen in je dagelijkse leven. Zo creëer je de ideale voedingsbodem om ook echt toe te passen wat je geleerd hebt. Bovendien hou je het materiaal levenslang bij en kan je telkens opnieuw de meditaties, filmpjes en oefeningen herhalen, zo vaak je maar wil. 

Bewust-zijn als nieuwe levensstijl omarmen is een keuze en je geboorterecht, waar ik je heel graag aan help herinneren! 

Een persoonlijke ontdekkingstocht van je eigen HEEL-zijn 

Er hoeft niets gefixt te worden, er is niets stuk aan jou.  Je hoeft ook niet gigantisch veel en hard te werken om je weer te herinneren wie je in essentie bent en welke prachtige potentiëlen er tot ontwikkeling willen komen. Er is alleen een beetje aandacht en bewustzijn nodig van alle onzichtbare programma’s die meedraaien in je leven en die je onbewust afremmen en het leven moeilijker maken dan het hoeft te zijn. 
Ik ben al een tijdje afgestapt van het therapeutische en wil eerder fungeren als ondersteunende factor die voor jou de ideale voedingsbodem helpt creëren om je grootste potentieel weer naar buiten te laten komen. Zelf, op je eigen tempo, als onderdeel van je leven,…
Corona heeft ook voor mij nog wat meer verheldering gebracht over mijn eigen zielenmissie en ik voel hoe langer hoe meer dat ik een boodschapper ben, een facilitator voor anderen om hun eigen ziel en hogere bewustzijn beter te leren begrijpen en weer een ereplek te geven in hun leven. Tegelijkertijd voel ik me tot op de dag van vandaag nog steeds de dankbare en nederige leerling. De ziel met een menselijke ervaring die steeds meer haar rechtmatige plekje weer leert herontdekken en innemen hier op aarde. In samenwerking met die prachtige mooie, liefdevolle Goddelijke kracht die voor ieder van ons beschikbaar is om weer meer gevoed te worden in onszelf en ons leven.
Dankzij mijn eigen levenservaringen en bewustzijnsprocessen heb ik zoveel prachtige tools mogen verzamelen en vooral weer een natuurlijke, ontspannen, afgestemde levensstijl leren aannemen, waar ik nog dagelijks in groeien mag. Het is me een eer en vervult me met vreugde om dit te mogen delen met jou en zoveel anderen!
Voel je heel erg welkom om van mijn expertise en levenservaring gebruik te maken
liefs

 

Jana